Op vier MBO-scholen in Nederland kunnen talentvolle leerlingen vanaf dit jaar het zogenoemde excellentieprogramma volgen om een meestertitel te ontvangen. 

Hiermee wil minister Bussemaker het ambachtelijk vakmanschap stimuleren en juist meer aandacht besteden aan uitblinkende leerlingen. De vakschool Cibap in Zwolle krijgt de eer het excellentieprogramma aan de opleiding decorateurs en restauratoren toe te voegen.