Leonie Janssen-Jansen is hoogleraar Ruimtelijke Planning aan de Universiteit Wageningen. Ze heeft een zeldzame vorm van kanker waarvoor weinig tot geen medicijnen zijn. Onder andere omdat ze goed geïnformeerd is, is het haar gelukt een medicijn ‘los te praten’ dat voor haar ziekte niet bewezen effectief is maar bij haar inmiddels wel aanslaat. 

Ondanks de maatschappelijke discussie over te lang doorbehandelen en te dure medicijnen stelt zij: je moet de kans krijgen op langer leven, ook al is het maar een paar maanden.