Het gold in 2002 als een radicale onderwijsvernieuwing: Iederwijs, onderwijs dat volledig bepaald wordt door de wens van kinderen zelf. Maar na een aanvankelijk succes liep het leerlingenaantal van Iederwijs-scholen door steeds strengere eisen voor particuliere scholen dusdanig terug dat het landelijke bestuur besloot de stekker eruit te trekken.

Naast de strenger wordende eisen zou ook de negatieve beeldvorming een rol spelen in het beeindigen van het Iederwijs-oonderwijs. Wat zijn de ervaringen van Iederwijs-leerlingen? En wat is het effect van Iederwijs op het reguliere onderwijs geweest?

Einde aan Iederwijs-scholen