De Europese commissie heeft de afgelopen dagen alles uit de kast getrokken om alle dwarsliggers van het belang van handelsverdrag CETA te overtuigen. Vrijdag liepen onderhandelingen tussen de Canadese en de Waalse regering stuk.

Middels spoedbijeenkomsten wil het Europees Parlement proberen het handelsverdrag tussen de EU en Canada alsnog te redden.

GATT

Moeizame onderhandelingen over een handelsverdrag: dat hebben we eerder gehoord. Internationaal handelsverdrag GATT, oftewel de Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel, is een verzameling regels die in het leven werd geroepen om handel tussen verschillende landen te bevorderen. Maar het is geen normaal verdrag: het is namelijk nooit onder ondertekend. 

De Verenigde Staten weigerden. Toch zijn er wel veel afspraken uit het verdrag ingevoerd en nageleefd, waarvoor langdurig werd onderhandeld.

Wereldeconomie

Vlak na de Tweede Wereldoorlog begonnen 23 landen in VN-verband te onderhandelen over het verdrag, in een poging om de wereldeconomie vlot te trekken. Die verkeerde destijds namelijk in een depressie. Een van de hoofdpunten van het verdrag was liberalisering van de wereldhandel, waar liberalisering van de landbouw een belangrijk onderwerp was. Op dit punt bestonden veel meningsverschillen, met name tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Men kon het maar niet eens worden over bijvoorbeeld importtarieven en handelsregels tegen dumping.

De laatste onderhandelingsronde over de GATT was en uiterst moeizame, die duurde van 1986 tot 1993. Deze zogenaamde Uruguay-ronde zou uiteindelijk leiden tot de oprichting van Wereldhandelsorganisatie WTO. 

WiIllem Offenberg was destijds correspondent in Genève en deed onvermoeibaar verslag van de onderhandelingen aldaar. EenVandaag gaat terug in de tijd, een tijd waarin volgens Offenberg “de politici nog niet achter de wens van de burger aan liep”. Een gesprek met de oud-correspondent over eindeloze, steeds vastlopende vergaderingen, en een klok die voortdurend stil leek te staan ‘vijf voor twaalf’.