Vliegen staat steeds meer onder druk. We doen het allemaal massaal, maar goed voor het klimaat is het niet. Hoeveel tijd kost het de luchtvaartsector om echt groen te worden?

De burgerluchtvaart zorgt momenteel voor 2-3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en de verwachting is dat deze sector, en daarmee ook de uitstoot, alleen maar verder gaat groeien. De luchtvaartsector staat dus voor een grote uitdaging. In 2020 wil deze CO2-neutraal zijn en in 2050 zelfs de CO2-uitstoot met 50 procent teruggebracht hebben vergeleken met 2005.

Biofuel

Paul Eijssen van het Lucht- en Ruimtecentrum denkt dat er verschillende manieren zijn om de CO2-uitstoot te verminderen: "Op korte termijn valt er wel wat te veranderen. KLM zie je bijvoorbeeld al adverteren met: 'Wij vliegen op frituurvet.'" Toch is 'biofuel' geen definitieve oplossing. "Er is te weinig van. Daarnaast doet het wel iets aan de CO2-reductie, maar stoot het nog steeds CO2 uit. Daarom moet er ook gekeken worden naar oplossingen op de lange termijn."

Voor die oplossingen moet volgens Eijssen meer ingezet worden op onderzoek: "Voor onderzoek moet er tot 2026 150 miljoen euro extra worden uitgetrokken om verder te komen met de huidige innovaties."

Radiuo-interview: Paul Eijssen vertelt hoe de luchtvaartsector verder moet, nu vliegen onder druk staat.

Nadelen van alternatieven

Eijssen denkt dat het verduurzamen van vliegen zo moeilijk gaat omdat de manier waarop wij nu vliegen heel efficiënt is. "In kerosine zit heel veel energie en de alternatieven daarvoor hebben dat niet. Batterijen hebben minder energie en zijn veel zwaarder. Waterstoftanks zijn dat ook."

Een optie als elektrisch vliegen heeft ook weer zo zijn nadelen. "Dat gaat pas echt ergens tussen 2020 en 2050 gebeuren voor korte afstanden van 500 kilometer, denk bijvoorbeeld aan Amsterdam-Londen." Daarnaast kunnen er in die vliegtuigen maar 30 tot 50 passagiers mee. "Nu vlieg je daar met een kist heen waarin 200 passagiers meekunnen. Je komt dus voor de keuze te staan: vlieg je er met één vervuilend vliegtuig heen, of maak je meer vliegbewegingen due beter zijn voor het milieu?"

Eigen verantwoordelijkheid van de industrie

Gisteren werd bekend dat drie milieuorganisaties afstand nemen van een apart klimaatakkoord voor de luchtvaart omdat zij vinden dat de sector niet genoeg innoveert. Volgens Eijssen is het jammer, maar wel logisch dat de luchtvaartsector zelf weinig energie steekt in innovatie. Enerzijds is de technologie nog niet zover dat we volledig duurzaam kunnen vliegen en daarnaast hebben Boeing en Airbus al voor de komende 20 jaar orders staan voor vliegtuigen op kerosine.

Eissen is van mening dat wij een actievere overheid nodig hebben en dat we daarvan kunnen leren van landen om ons heen. "In Noorwegen is er een wet aangenomen die bepaalt dat vanaf 2040 alle korte afstandsvluchten, die vertrekken of landen, elektrisch moeten zijn. Dat is een maatregel die stimuleert om te innoveren."

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.