In verschillende steden hebben bewoners last van duiven. Voornamelijk van duivenpoep. Rotterdam begint binnenkort met een nieuwe methode om die overlast te bestrijden. 

Het lijkt zo voor de hand liggend: het plaatsen van duiventillen in het centrum. In de buurt van het winkelgebied zullen drie tillen worden geplaatst waarin de duiven worden gevoerd. Zo hoeven ze niet meer in de Koopgoot op zoek naar friet op de grond. Ook worden de  eieren weggenomen waarna er kunsteieren voor in de plaats worden gelegd. Zo zullen er minder jonge duiven geboren worden. 

Kneusjes

Ecoloog Andre Baerdemaeker weet alles van de Rotterdamse duivenpopulatie, hij licht de Rotterdamse aanpak toe en laat zijn licht schijnen over kneusjes en geslaagde types onder de stadsduiven. De bittere conclusie is dat het imago van de stadsduif door de kneusjes wordt bepaald.