De Haagse burgemeester Van Aartsen maakte afgelopen week korte metten met het racisme in de volkswijk Duindorp. Allochtone bewoners worden weggepest en zelfs met fysiek geweld wordt te kennen gegegen dat zij niet welkom zijn in de buurt. Zijn de incidenten in Duindorp een uitzondering?

Uit recente onderzoeken naar racisme in ons land blijkt dat er meer incidenten worden gemeld. Zowel het Verwey Jonker Instituut als het College voor de Rechten van de Mens zien een stijging. Wat betekent dit?

In EenVandaag vanavond Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en maatschappijhistoricus Zihni Özdil van de Erasmus Universiteit.