De Nederlandse scheepsbouwer Damen bouwt op dit moment oorlogsschepen voor de marine van de Verenigde Arabische Emiraten. Dit land is, onder leiding van Saudi-Arabië, nu al ruim twee jaar in oorlog met Jemen. Ook andere Nederlandse bedrijven fabriceren oorlogsgoederen bestemd voor landen die betrokken zijn bij deze oorlog.

De bouw van onder andere de schepen gebeurt met medeweten en toestemming van de Nederlandse regering. De vrees bestaat dat deze in Nederland gebouwde oorlogsbodems ingezet zullen worden bij de zeeblokkade voor de kust van Jemen. Deze blokkade zorgt ervoor dat er bijna geen voedsel meer het land binnenkomt. Mede hierdoor dreigt op korte termijn de hongerdood voor miljoenen Jemenieten.

Vraag is of Nederland nog langer toestemming moet geven voor de export van oorlogsschepen en ander oorlogsmaterieel dat mogelijk ingezet wordt in de oorlog in Jemen? Verschillende politieke partijen, waaronder de SP, vinden van niet. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: ‘Ik wil dat onze overheid een wapenembargo instelt richting landen in het Midden Oosten omdat in Jemen een humanitaire ramp dreigt die zijn weerga niet kent.’

In EenVandaag aandacht voor de dubbele moraal die ons land lijkt te hanteren ten aanzien van Jemen. Aan de ene kant steunen we het straatarme land al jaren met miljoenen aan ontwikkelingsgelden; aan de andere kant mogen Nederlandse bedrijven van onze regering zaken blijven doen met landen die meedoen aan de verwoestende oorlog in Jemen.