Sinds het faillissement van de DSB-Bank rijzen initiatieven om gedupeerden bij te staan als paddestoelen uit de grond. De collectieve initiatieven van advocaten en juristen worden inmiddels door duizenden gedupeerden omarmd.

Maar waar moet de DSB-gedupeerde zich aansluiten en is het eigenlijk wel nodig? EénVandaag ging op bezoek bij de gedupeerde die vorige week in onze uitzending toegaf één miljoen euro op de DSB spaarrekening te hebben staan. Wat doen zij om hun geld terug te vorderen en bij wie sluiten zij zich aan?