Een derde van alle kinderen komt ooit in aanraking met een vorm van seksueel geweld. Toch leidt een melding bij de politie slechts in drie van de tien zaken tot een aangifte. Dat blijkt uit een rapport over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer.

De drempel voor het melden bij instanties en aangifte bij de politie ligt te hoog, stelt Dettmeijer. Voor veel kinderen is de schaamte om aangifte te doen groot, maar ook zijn er te veel drempels die het onaantrekkelijk maken om naar instanties te stappen. Zo krijgt een slachtoffer bij de politie twee weken bedenktijd voordat de aangifte in behandeling wordt genomen.

De meerderheid (59%) van de slachtoffers die bij de politie melding doet van seksueel geweld, doet dat binnen 24 uur nadat het heeft plaatsgevonden. 17% meldt na meer dan een jaar. Als de dader een onbekende is, wacht het slachtoffer gemiddeld 10 dagen met melden; als het een bekende is daarentegen duurt het gemiddeld 8 maanden.

Symptomen seksueel geweld nauwelijks herkend

Veel slachtoffers durven niet te praten of hun problemen worden niet gesignaleerd door anderen. Dettmeijer wil het taboe over seksueel geweld tegen kinderen wegnemen. Ze stelt dat veel mensen niet willen geloven dat die lievelingsoom of –opa zoiets zou kunnen doen. Uit het rapport blijkt dat in 75 procent van de gevallen de dader een bekende van het kind is.

Dettmeijer is vanmiddag om 16.00 uur te gast bij Radio EenVandaag. Ze pleit voor een betere registratie van slachtoffers én dat preventief meer wordt gedaan. De Nederlandse samenleving moet potentiële daders leren herkennen.

Download

Download

Download