Veel mensen staan positief tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones, blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. Driekwart (77%) van de deelnemers zou het toejuichen als die hun eigen gemeente worden ingesteld.

Voorstanders geven aan dat elke maatregel die zorgt voor minder vuurwerk positief is. Wel vragen mensen zich af in hoeverre een dergelijk verbod te handhaven is. Tegenstanders vinden het betuttelend en denken ook dat de overlast op andere plaatsen waar wél afgestoken mag worden alleen maar groter wordt.

Morgen spreekt de Raad van State zich uit over of de gemeente Hilversum wel of geen vuurwerkvrije zones mag instellen met oud en nieuw. Een winkelier heeft de zones aan de kaak gesteld omdat hij hierdoor minder vuurwerk verkoopt. 

De uitspraak van de Raad van State wordt op de voet gevolgd door tientallen andere gemeenten die ook van plan zijn een deel van hun dorp of stad met oud en nieuw aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.

Zes op de tien ondervraagden (60%) zouden het liefst zien dat vuurwerk in hun eigen gemeente wordt verboden en dat daarvoor in de plaats een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow komt. Hier peilt EenVandaag al jaren draagvlak voor. 

 

18 Procent van de deelnemers wil niets aan de traditie veranderen: ze willen dat met oud en nieuw overal vuurwerk kan worden afgestoken. Toch zou de grootste groep deelnemers (82%) wel voor enige vorm van verbod zijn. Ze denken dan met name aan het verbieden van zwaar knalvuurwerk.

Download