Een dijkdoorbraak in Midden-Limburg zorgde in de gemeente Roosteren voor veel activiteit; langs het hele dorp werd een wal van aarde aangelegd, om zo het hoge water tegen te houden. Militairen zijn ingezet om het dorp te helpen tegen een mogelijke overstroming. Dat was wat er vorig jaar gebeurde en door die overstroming kwamen veel mensen, die in hun huizen waren gebleven, in de problemen. Daarom is dit jaar gekozen voor grootschalige evacuatie.

Borgharen, een dorp in Zuid-Limburg, is een van de zwaarst getroffen plaatsen van de watersnood. Met het zakkende water kunnen de bewoners de schade opmaken. Woede en onbegrip overheersen. Wordt Limburg namelijk niet achtergesteld? En dan lijkt het er nu zelfs op dat het water in het dorp weer aan het stijgen is. TweeVandaag toog naar Limburg en bekeek de situatie.

Roosteren, Limburg