Gewapend met een mandje en een mesje gaan veel mensen, vaak toeristen, deze herfst de Nederlandse bossen in op zoek naar paddestoelen. En dat moet afgelopen zijn, zegt Staatsbosbeheer.

‘Kijk ernaar, geniet ervan en laat het staan’, luidt het motto van de natuurbeheerder. Alleen daar is niet iedereen het mee eens. Vooral buitenlandse toeristen gaan graag op zoek naar de paddestoelen en komen soms zakken vol het bos weer uit.

EenVandaag gaat mee met de boswachter van nationaal park De Meinweg en neemt een kijkje in de keuken van restaurant De Paddelstoelerij. Want wat kun je eigenlijk met die geplukte paddestoelen?