Een groep buitenlandse criminelen die een grote winkeldiefstal tot in de puntjes voorbereidt. Volgens Bert van Steeg van Detailhandel Nederland wordt een derde van alle winkeldiefstallen gepleegd door deze 'mobiele bandieten'. Kloppen die cijfers?

Geko Visser van de Landelijke Politie legt zich toe op de bestrijding van bandieten. Veel bendes zijn volgens hem bijzonder goed georganiseerd. Visser: "We praten over personen uit het buitenland die internationaal rondtrekken en die stelselmatig vermogensdelicten plegen. Het is niet te vergelijken met een meisje die een lippenstift steelt. Men maakt gebruik van gestolen auto waarin bergplaatsen zijn gemaakt. Ze zijn echt goed georganiseerd en professioneel."

Niet-Nederlandse winkeldieven

De bendes komen uit allerlei landen, bijvoorbeeld uit Oost- of Zuid-Europa, maar ook uit Noord-Afrika, Chili en Colombia. In 2017 werden er zo'n 36 duizend verdachten van winkeldiefstal geregistreerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) splitst deze cijfers uit, maar kan niet vaststellen in hoeveel gevallen het gaat om mobiele bandieten.

Volgens de definitie van de politie gaat het om buítenlandse bendes. Het CBS weet wel hoeveel winkeldieven niet-Nederlands zijn. "Een kwart van deze verdachte had geen vast woonadres in Nederland. Daarvan had weer 84 procent een niet-Nederlandse nationaliteit", vertelt Dick ter Steege van het CBS. Het aantal niet-Nederlandse verdachte van winkeldiefstallen komt daarmee op 21 procent uit, wat lager is dan een derde, waar Detailhandel Nederland over spreekt.

Feit of Fictie: hoevaak is de winkeldief een mobiele bandiet?

Achterban winkeliers

Toch komt het cijfer van Detailhandel Nederland niet helemaal uit de lucht vallen. Bert van Steeg vertelt: "We houden niet voor niets een derde aan. Het is niet helemaal hard, maar we horen wel van onze achterban dat het een hele goede inschatting is. Dit is wat zij zien in hun winkels."

Ook de politie kan zich vinden in deze inschatting. "Daar waar geen verdachten worden aangehouden van een winkeldiefstal, weten we niet of het een mobiele bandiet is", zegt Geko Visser. "Ik kan me dat cijfer wel goed voorstellen op basis van wat wij zien bij arrestaties."