De Turkse gemeenschap neemt zelf het voortouw om het taboe rond eerwraak aan te pakken. Een delegatie Turkse vrouwen is naar Nederland gekomen om te praten over eerwraak - het vermoorden van iemand omdat de eer van een man geschonden is - Ze zijn allen lid van Turkse vrouwenorganisaties die zich al jaren bezig houden met deze problematiek.

In ons land is er nog weinig expertise op dit gebied. Over vragen als 'Wat is eerwraak nu precies?' en 'Hoe is het te voorkomen?' zijn deskundigen het vaak niet eens.