Eind juni wonnen ISAF-troepen na een dagenlange strijd met de Taliban, de slag om Chora. Ook Nederlandse militairen waren daarbij betrokken. Wereldwijd was er veel lof voor de overwinning. Maar hoeveel burgerslachtoffers vielen er bij die strijd? En hoe hebben de Nederlandse troepen zich gedragen? Oorlogsjournalist Arnold Karskens reisde af naar Uruzgan, en sprak met ooggetuigen, en met veldonderzoekers van de Afghaanse mensenrechtenorganistatie.

WEGENS RECHTEN MAG DEZE VIDEO NIET ONLINE WORDEN VERTOOND.

De slag bij Chora, een reconstructie