De voortgaande technologisering van de samenleving door het steeds meer inzetten van robots, verdergaande automatisering en het massaal opslaan van data verandert de samenleving compleet. Het gaat arbeidsplaatsen kosten, heel veel arbeidsplaatsen. Dat betoogt Martin Ford in zijn boek “De opmars van de robots”. 

Ford is oprichter van een softwarebedrijf in het Amerikaanse Silicon Valley en verdiept zich al jaren in de relatie tussen techniek en arbeidsmarkt. Centraal in zijn studie staat niet voor niets de verontrustende vraag: “bestaat jouw baan binnenkort nog wel?”

Niet alleen maar nadelen

Het verdwijnen van banen heeft niet alleen maar nadelen, betoogt Ford. Een zelfrijdende auto bijvoorbeeld: het gaat taxichauffeurs hun baan kosten, maar wel duizenden levens besparen door de afname van verkeersongelukken.

Ook kan een robot vervelende taken overnemen die mensen niet willen doen. Heico Sandee van computer-uitzendbureau Smart Robotics in Best verhuurt robots die simpele klusjes uitvoeren. Zijn robots vervangen ons niet, zij doen repeterende klusjes die mensen liever niet doen. 

Robotdeskundige Maarten Steinbuch is er ook van overtuigd dat robotisering de arbeidsmarkt zal gaan veranderen. Daarom pleit hij, net als Martin Ford, voor een basisinkomen. Volgens hen is het de oplossing om mensen zekerheid te bieden in een veranderend speelveld.