Peter Römer, schrijver van de televisieserie Baantjer, deed gisteren een bijzondere uitspraak. Hij beweerde in het Radio 1-programma Spraakmakers dat de meeste moorden banaal zijn en uit emotie of per ongeluk gebeuren. Is dat zo?

Eric Slot, auteur van de Moordatlas, beaamt dat de meeste moorden binnen de relatiesfeer worden gepleegd. "Vaak voelt de dader onmacht in een relatie, doorgaans binnen het gezin. Bij moorden uit banaliteit denk ik eerder aan roofmoorden voor vijf euro. Dat zijn andere moorden dan de 'impulsmoorden' binnen relaties." Peter Römer heeft dus deels gelijk. Dat de meeste moorden uit banaliteit worden gepleegd is niet helemaal waar, maar dat de meeste moorden voortkomen uit emotie is een feit.

Lammert zoekt in Feit of fictie? uit of de bewering van Peter Römer klopt.