Op 30 april wordt Willem Alexander koning van Nederland. Welke toekomstdroom wilt u hem meegeven? EenVandaag verzamelt dromen van Nederlanders voor het koningspaar. Een aantal bekende Nederlanders neemt het voortouw. Zo wil Jan Terlouw dat Willem Alexander publiekelijk moet kunnen zeggen wat hij wil.

Een blog door Jan Terlouw

Ik droomde dat de nieuw te kronen koning een vlammende protestbrief schreef aan het parlement. ‘Waarom,’ schreef de aanstaande koning, ‘dwingt u mij in een positie waarin ik als enige Nederlander geen vrijheid van meningsuiting heb?

In een grauw verleden mochten burgers niet zeggen wat ze vonden, want als het de koning niet zinde werden ze beschuldigd van hoogverraad en ter dood gebracht. De koning kon als enige in het land alles zeggen wat hij wou. Toen kwam de verlichting, dat hoogtepunt in de geschiedenis van de mensheid. De verlichting bewerkstelligde dat politieke en kerkelijke autoriteiten burgers niet meer konden verbieden hun mening vrij te uiten. Afgezien van opzettelijke ernstige beledigingen mag iedereen in ons land nu zeggen wat hem goeddunkt. Vervolgens werd de positie van de koning er een van schijnmacht. Hij werd in naam hoofd van de regering, moest zijn tijd besteden aan het tekenen van wetten die hij niet zelf tot stand had helpen brengen, en nu is hij de enige Nederlander die niet meer alles mag zeggen wat hij wil. Ministers moeten eerst goedkeuren of wat hij naar voren wil brengen door de beugel kan.

Waarom blijft u hangen in de negentiende eeuw? Waarom bevrijdt u me niet uit deze schijnpositie in de regering? Waarom laat u me niet als koning het symbool zijn van alle Nederlanders, iemand die hun gevoelens vertolkt als partijpolitiek niet in het geding is, zoals bij rampen, bij grote culturele gebeurtenissen, bij grote sportevenementen, bij staatsbezoeken. Iemand die wordt gerespecteerd om zijn eigen mening, en die mening laten horen. Soms zal ik dan als koning wellicht iets zeggen waar niet iedereen het mee eens is. Anders dan u schijnt te denken zijn Nederlanders anno 2013 volwassen en geëmancipeerd genoeg om daar tegen te kunnen.’

Dat schreef de te kronen koning in mijn droom. Hij voegde een post scriptum toe.

ps. ‘Ik zou in die positie ook prima, als enige van de direct betrokkenen die geen lid is van een politieke partij, een rol kunnen spelen bij kabinetsformaties. Het zou misschien helpen als een in partijpolitiek opzicht onafhankelijk persoon enige bedachtzaamheid in dat proces bracht, zodat er geen overhaast regeerakkoord tot stand komt dat na een week al moet worden herzien en nog vele malen daarna.’

EenVandaag verzamelt dromen voor het koningspaar. Heeft u een ideale toekomstdroom voor Willem Alexander en Maxima, word dan lid van ons opiniepanel en stuur uw droom hier in. De vorm is vrij. Het kan bijvoorbeeld een wens zijn, een droom, gedicht of een lied. De mooiste dromen komen in de uitzending van EenVandaag.