Als we naar de discussies kijken in opmaat naar de Tweede Kamerverkiezingen, lijkt het alsof Nederland is verdeeld in allerlei eilanden die elkaar niet meer raken.

Er wordt gesproken van tweedelingen tussen lager- en hoger opgeleiden, tussen jong en oud en tussen allochtonen en autochtonen. EenVandaag besloot uit te zoeken: bestaan deze kloven daadwerkelijk? Zo ja, langs welke scheidslijnen tekenen ze zich af? Wordt die kloof ook daadwerkelijk ervaren? En is het erg eigenlijk, als er een kloof is?

In EenVandaag komen 5 kloven aan bod:

- Jong en oud

- Allochtoon en autochtoon

- Flexwerkers en werknemers met een vast contract

- Stedelingen en plattelandsbewoners

- Lager- en hoger opgeleiden