Beste Arie Boomsma. Ik richt mij niet vaak rechtstreeks tot mijn volgelingen, maar je gebeden om vergiffenis waren zo luid dat Petrus zich tot Mij richtte. Hij vroeg Mij om te bemiddelen in deze slepende kwestie. Nu mijn zoon, dat doe Ik graag.

Toen Petrus me mailde had ik net via Twitter kennis genomen van je onfortuinlijke val in ongenade bij de Evangelische Omroep. En dat allemaal vanwege foto’s waarin jij schaars gekleed in het vrouwenblad LINDA komt te staan, overigens één van Mijn favoriete magazines. Ja, Petrus heeft de ontbrekende details ingevuld, over jouw werkgever bijvoorbeeld, want daar had Ik veel vragen over.

Volgens mijn trouwe Petrus is de Evangelische Omroep een vereniging die Mij tot voorbeeld stelt en wiens missie het is mensen in contact te brengen met Mijn Zoon. Dat is op zich goed nieuws, want Ik en Mijn Zoon staan voor Liefde. Al waak ik er graag voor dat deze missie niet uitmond in blinde volgzaamheid. Mijn Zoon en Ik hebben niets met dweepzieke fanatici die niet voor zichzelf kunnen denken. Waarom zou Ik jullie geschapen hebben zonder vrije wil, waarin jullie blindelings achter Mij aanhollen? Dat zou geen schepping zijn, maar een vorm van Zelfverheerlijking.

Je vertelde tussen de snikken en uithalen door dat je drie maanden lang geschorst bent. Vooral het feit dat je het programma 40 Dagen zonder Seks niet meer mag presenteren raakt je, zo begrijp ik van Mijn Zoon. En toch -deemoedig aanvaardde jij vervolgens wat jullie stervelingen ‘straf’ noemen. Omdat het je toen teveel werd, las Petrus jouw verklaring voor: ‘Ik begrijp en betreur dat deze solo-actie de EO schaadt. Ik kan niet anders dan begrip hebben voor het afwijzende standpunt van de EO-directie. Ik zal deze maanden gebruiken om het vertrouwen van de EO en onze achterban in mij te herstellen. Want ik wil mij ook in de toekomst inzetten voor de EO en in mijn leefomgeving laten zien wat het geloof in Jezus voor mij betekent’.

Kom, kom Arie, Ik ben wel goed, maar niet gek natuurlijk. Tijdens de uitvoerige fotoshoot op het zonovergoten Curaçao moet het toch door je hoofd geschoten zijn dat jouw werkgever hier een minder zonnige zijde in zou zien. Ze houden er nogal –uitgedrukt in jullie tijdspanne dan- gedateerde denkbeelden op na. Dacht Ik in eerste instantie nog dat ze goed bezig waren, nu blijkt dat ze allerlei rare ideeën over Mij en Mijn Zoon hebben. Dat we met een toverstafje de wereld in zeven dagen geschapen hebben en daarvan een dag lang moesten bijkomen. Of dat Mijn Zoon en Ik een menselijk lichaam aanstootgevend zouden vinden. Jullie stervelingen nemen Mijn Woord zo letterlijk. En dan reppen over ‘zondigheid’, ‘straf’, in dit geval van de EO-directie….‘Het past niet bij de EO dat onze medewerkers opzettelijk schaars gekleed in welk blad dan ook poseren.’

Om dat laatste hebben Mijn Zoon en Ik zo hard moeten lachen dat ze het op de Olympus konden horen.

Vervolgens waren we er toch wel even stil van.

Gelukkig kennen mijn Zoon en Ik geen gevoelens van boosheid. Iedere andere kunstenaar met minder Goddelijk Geduld en Eeuwigdurende Liefde zou zich waarschijnlijk zwaar beledigd voelen dat Zijn schepping zo onvolmaakt was dat deze niet getoond mocht worden. Het is een directe afwijzing van Ons Kunstwerk. Een belediging zouden jullie stervelingen het noemen. Is het niet de missie van de EO om mensen in contact te brengen met Mijn Zoon? En heeft mijn Zoon ooit uitgedragen dat het lichaam zondig is? Het lichaam dat Wij Zelf geschapen hebben?

Jij als voormalig fotomodel weet gelukkig de Schepping op prijs te stellen. Maar….Mijn Zoon wees me erop dat de gewraakte foto (die inmiddels is uitgelekt) toch bewerkt lijkt. Die boxer is volgens Ons erop geplakt....Klopt dat, Arie? Is dat censuur van jouw werkgever? Aan de andere kant: Ik zie geen zonovergoten stranden. Dit is vast niet de foto die straks in LINDA staat.

Ach, We hebben nog heel wat uit te leggen aan al die gelovige stervelingen die zoveel vreemde denkbeelden uitdragen. En dat alles uit naam van Mij en mijn Zoon. Zo heeft jouw omroep het verlangen ‘vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven.’ Hebben Mijn Zoon en Ik daarvoor toestemming gegeven? Hoezo persoonlijke relatie? Op Zijn Hyves kon ik jullie nergens vinden.

Welbeschouwd bombardeert jouw werkgever mij ook tot omroep. Ik als zender van het goede nieuws, de mensen als ontvanger van deze heuglijke boodschap. Straks heb ik naast Mijn reguliere volgelingen 50.000 betalende leden en mag Ik ineens naast Wakker Nederland en PowNed toetreden tot het Nederlandse omroepbestel. Nee mijn Jongen, daar willen Mijn Zoon en Ik Onze Naam niet aan verbinden.

Lieve Arie, pijnig jezelf niet langer met smeekbedes om vergiffenis. Je hoeft Mij niet om vergiffenis te vragen voor iets dat geenszins ‘zondig’ is geweest. Gaat heen en vermenigvuldig de prachtige beeltenissen van de fotosessie voor LINDA. Mijn Zoon en Ik willen ze graag allemaal toevoegen aan onze portfolio, nog voor het blad in jullie tijdsberekening op 22 april van het jaar 2009 zal verschijnen. En Oja -graag de ongecensureerde versies natuurlijk. Mailen is het snelst.

Namens mijn Zoon,

GOD

P.S. Mocht je je werkgever de komende tijd nog spreken, wil je dan doorgeven dat die brieven aan Mij voortaan gewoon weer deze kant op komen? Mijn Zoon en Ik zijn alweer lange tijd verstoken van post sinds de heer Rouvoet van een politieke partij die Mijn Naam ijdel gebruikt, heeft bedacht dat de brieven voortaan bij jouw werkgever bezorgd worden. Als ze dwars liggen, wijs ze dan op het briefgeheim dat zij ernstig schenden.

Ligt het aan Mij of zie ik hier enige gelijkenis met Mijn Zoon?