There Is No Alternative’ zei Margareth Thatcher ooit, er is geen alternatief, en het werd zelfs als afkorting bekend: ‘TINA’. Ze zei dat destijds over een rigoureus programma van privatiseren, vermarkten, introductie van extreme financiële prikkels zoals bonussen, en het stoppen van regulering van de financiële markten. Nu, vijfentwintig jaar later, zitten we met de gebakken peren van een wereldcrisis in de financiële sector, die bedrijven bankroet heeft gemaakt, miljoenen mensen werkloos, gezinnen in grote problemen, en overheden op zwart zaad.

En nu realiseert iedereen zich dat er wel een alternatief was. Maar het zal jaren duren voor we de financiële sector weer gemaakt hebben tot wat die zou moeten zijn: dienstbaar aan de reële economie, ondersteunend aan bedrijven en vooral gericht op de klanten die sparen, lenen en hun betalingsverkeer regelen.

Er is geen alternatief, is de boodschap van Rutte over het beleid van zijn kabinet. Het kan niet anders. We hebben geen keuze. Dat zeggen mensen altijd als zij er iets door willen jassen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau presenteerde onlangs de Sociale Staat van Nederland waarin het nauwkeurig gekeken heeft naar kwetsbare groepen. Er is de afgelopen tien jaar veel verbeterd, rapporteert het, maar Nederland kent nog steeds hardnekkige verschillen en ongelijkheden in kansen, welvaart en welzijn. Zo leven hoger opgeleiden gemiddeld zeven jaar langer dan laagopgeleiden en is ruim veertien procent van de vijftienjarige leerlingen laaggeletterd, wat goede onderwijsprestaties en deelname aan de samenleving in de weg staat. Maar, zo constateert het SCP na anderhalf jaar beleid van Rutte: “Het kabinet is blind voor de gevolgen van de bezuinigingen. […] Vooral de lagere inkomens, die de afgelopen jaren juist een inhaalslag maakten, gaan dit merken.”

Het Centraal Planbureau laat zien dat Nederland dit kwartaal als enige land inmiddels in de min terecht is gekomen, onze economie krimpt terwijl die in de landen om ons heen nog groeit. Dat kan niet verbazen, want al bij het aantreden van het kabinet liet het CPB zien dat dit beleid zou leiden tot meer werkloosheid en minder groei. En inmiddels is zelfs Bernard Wientjes, voorzitter van de werkgevers en partijgenoot van Rutte, dit jaar door de Volkskrant gekozen tot 'de machtigste man van Nederland', ervan overtuigd dat het nu wel mooi is met de bezuinigingen, want dat het kabinet anders echt de economie kapot maakt.