Sinds de crisis in 2008 vindt er een kentering plaats. Niet langer is het bezit van spullen belangrijk, maar delen is het nieuwe hebben aan het worden. Van auto’s, huizen, gereedschap tot zelfs eten, alles kan je delen.

Sites die mensen bij elkaar brengen schieten als paddestoelen uit de grond. En de populariteit van de economie van het delen groeit. Wie zijn deze ‘delers’ en is de trend ‘here to stay’? 

Morgenmiddag zullen voor het eerst de oprichters van Nederlandse deelsites samenkomen in De Balie om kennis te delen. Het is een bijeenkomst van de nieuwe stichting ShareNL waarin de platforms zich hebben verenigd.

De trend van de deeleconomie wordt onderschreven in het trendrapport van MVO Nederland. Directeur Willem Lageweg: "Tegelijk met grote, duurzame transities, zien we dat mensen steeds vaker zelf de verantwoordelijkheid pakken. Want al blijft de inzet van multinationals en overheden onverminderd belangrijk, ook burgers, werknemers en kleine ondernemers komen erachter dat ze samen meer kunnen dan ze misschien dachten. Goede voorbeelden zijn het delen van (elektrische) auto’s, hergebruik van producten en kleinschalige initiatieven in energie-opwekking en in de zorg."

Bekijk het gehele trendrapport hier.

Bijeenkomst van 'delers' in de Balie