Komend schooljaar wordt het passend onderwijs ingevoerd. Kinderen met autisme komen dan vaak in reguliere klassen terecht. Scholen zijn niet goed voorbereid op de komst van deze leerlingen, stelt het Steunpunt Autisme in Overijssel, onderdeel van het Landelijk Netwerk Autisme. In Enschede hebben ze sinds twee jaar een methode die wél werkt. Daar worden kinderen met autisme, leer- of gedragsproblemen begeleidt door een schoolhond.

In Nederland moeten meer autismebegeleidingshonden ingezet worden. Dat vindt de Stichting Service Animals for Autistic Children (SAAC). Kinderen met autisme, leer- of gedragsproblemen zouden veel baat hebben bij de hulp van zo’n hond. In Nederland zijn er nog maar weinig viervoeters die daarvoor ingezet worden, maar op het Bonhoeffer College in Enschede durfden ze het experiment aan. Daar loopt sinds twee jaar een schoolhond rondt.

Kinderen met autisme maken beter contact met dieren dan met mensen. Dat blijkt uit verschillende Amerikaanse onderzoeken van, onder andere, de gerespecteerde psycholoog Aubrey Fine. In de Verenigde Staten worden autismebegeleidingshonden steeds vaker ingezet. In Nederland is dit fenomeen vrij onbekend. In Radio EenVandaag gaat verslaggever Joris Kreugel langs in Enschede om te kijken hoe het is als er elke dag een hond op school is en wat leerlingen precies van het dier leren.