D66 roept het kabinet op de problemen met inburgeringscursussen aan te pakken. De partij wil onder andere dat nieuwkomers sneller taalles kunnen nemen. D66 reageert op de uitkomsten van een onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, waaruit blijkt dat vluchtelingen ontevreden zijn met de kwaliteit van de inburgeringscursus. Ook GroenLinks heeft gereageerd: de partij heeft aangekondigd Kamervragen te stellen.

Zo krijgen ze te weinig les, vaak is de leraar ongeschikt en er is nauwelijks aansluiting met de maatschappij. Ook willen de vluchtelingen sneller aan de slag kunnen met het leren van de Nederlandse taal.

Sinds 2013 is niet meer de gemeente maar de vluchteling zelf verantwoordelijk voor de inburgering. D66 luidde al eerder aan de noodklok over de gevolgen en wil nu actie zien van het kabinet. Kamerlid Paul Van Meenen: ‘Nederland heeft nu te maken met een grote instroom van nieuwkomers. Die willen integreren, de taal leren en aan het werk. Als het kabinet zo doorgaat komt daar niets van terecht en zitten we over aantal jaar met een integratieramp.’

D66 stelde in een eerdere motie voor om asielzoekers toe te staan vanaf dag één taalles te kunnen volgen. Het voorstel kreeg een meerderheid in de Tweede Kamer, maar het kabinet heeft het plan nog niet uitgevoerd. Kamerlid Sjoerdsma: 'Dat is onbegrijpelijk en daarom moet het kabinet deze uitkomsten van dit onderzoek serieus te nemen en wel starten met taalles vanaf de eerste dag.'

Ook GroenLinks roept het kabinet op actie te ondernemen. Kamerlid Linda Voortman vindt het niet vreemd dat zoveel mensen zakken voor het inburgeringsexamen als de kwaliteit van de cursussen zo slecht is. Ze wil dat minister Asscher zorgt dat de slechte inburgeringsbureaus geweerd worden en het aantal lesuren omhoog gaat.