Crowdfunding is geen liefhebberij meer. Het is big bussiness geworden. Jaarlijks wordt meer dan 125 miljoen euro geïnvesteerd in startups: rijp en groen. 

De crowdfundingplatforms moeten meer en betere informatie gaan verschaffen over de bedrijven waar ze geld voor inzamelen, vinden critici. Want anders weet je niet waarin je investeert.