Begin dit jaar is een nieuw protocol in werking gegaan omtrent kindermishandeling. Ouders klagen bij ziekenhuizen over de onaangename behandeling en ondervraging. Hoe werkt het nieuwe protocol en op welke manier worden ouders en kinderen ondervraagd?

Steeds meer spoedeisende hulpafdelingen (SEH) van ziekenhuizen herkennen kindermishandeling en maken daar vaker melding van. Zo stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van onderzoek.

Vermoedens van kindermishandeling zijn meestal terecht. Dat blijkt uit recent onderzoek van het ministerie van Jeugd en Gezin. In 6 van de 10 gevallen bleek dat het kind werd mishandeld.

Ongeveer 6% van de mensen die denkt dat een kind wordt mishandeld, maakt er geen melding van. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting 107.000 kinderen mishandeld.

EenVandaag onderzoekt de nieuwe gang van zaken in ziekenhuizen en spreekt met ouders.

Lees ook