Bij EénVandaag blikken smaakmakers uit het politieke jaar 2007 terug. Wat waren hun hoogte- en dieptepunten? Wat speelde er in de Tweede Kamer en bij de mensen die bepalend zijn?

Bij EénVandaag blikken smaakmakers uit het politieke jaar 2007 terug. Wat waren hun hoogte- en dieptepunten? Wat speelde er in de Tweede Kamer en bij de mensen die bepalend zijn?

Hoogtepunt: praten met Hamas

Op 13 juli heb ik rond middernacht in Damascus (Syrië) een gesprek met Usamah Hamdan, bestuurslid van Hamas. Hamas staat op de Europese lijst van terroristische organisaties maar heeft in 2006 wél de Palestijnse verkiezingen gewonnen. Een politieke oplossing is dan ook alleen denkbaar met inbegrip van Hamas en daarom is een boycot van die organisatie contraproductief. Hamdan legt me in het gesprek uit wat de voorwaarden zijn waaronder Hamas weer aan het politieke proces zal kunnen deelnemen en geweld kan afzweren. De komst van een regering van nationale eenheid staat centraal in die voorwaarden.

Dieptepunt: de regering blokkeert het tweede referendum

Op 21 september besluit de ministerraad dat er geen medewerking zal worden verleend aan een eventueel initiatiefvoorstel om een referendum te houden over het nieuwe Europese verdrag. Dat referendum vind ik zeer gewenst en ik ben al bezig met de voorbereidingen van een wetsvoorstel dat daartoe moet leiden. De regering schrijft met deze houding geschiedenis.

Het is nog niet eerder voorgekomen dat de regering, nog voordat er een initiatiefwet door de Kamer is voorgesteld, besluit dat wetsvoorstel te zullen blokkeren. Hiermee wordt de Kamer één van de belangrijkste rechten, het recht op initiatief, ontnomen. Het is beschamend en zorgwekkend tegelijk dat dit in een moderne democratie zonder al te veel ophef kan gebeuren. Het bewijs voor deze machtsgreep onder leiding van premier Balkenende vind ik later zwart op wit op mijn bureau in de vorm van een gelekt staatsgeheim: de besluitenlijst van de betreffende ministerraad in de Trêvezaal van het ministerie van Algemene Zaken.

Harry van Bommel zit namens de SP in de Tweede Kamer.

Column - Harry van Bommel (2007)