Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt het ‘niet zo verstandig’ om politieke invloed weg te halen in individuele asielzaken. Daarmee reageert de politicus op het voorstel van de VVD om geen uitzonderingen meer te maken in asielprocedures. “Je streept een vorm van barmhartigheid weg”, vindt Voordewind.

De partijen zijn het met elkaar oneens over hoe Nederland moet omgaan met ingewikkelde asielzaken, zoals die van Lili en Howick. De twee asielzoekers uit Armenië moesten het land verlaten, had de rechter bepaald. Maar na een lange discussie via nieuwsmedia, streek staatssecretaris Mark Harbers over zijn hart en verleende de twee kinderen alsnog asiel.

Lees & bekijk ook:

‘Schrap de discretionaire bevoegdheid’

Zulke politieke inmenging in individuele asielzaken moet stoppen, zei VVD-Kamerlid Malik Azmani maandag in De Telegraaf. De politieke partij stelt daarom voor om de zogeheten ‘discretionaire bevoegdheid’ te schrappen, zodat ministers en staatssecretarissen geen uitzondering meer kunnen maken.

Op die manier zou er via de media ook geen druk meer op politici gezet kunnen worden om een uitzondering te maken, betoogt Azmani. Zulke uitzonderingen passen volgens het Kamerlid niet in een rechtsstaat.

‘Je streept een vorm van barmhartigheid weg’

Maar Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, Joël Voordewind, vindt het ‘niet zo verstandig’ om de discretionaire bevoegdheid te schrappen. “Je streept een vorm van barmhartigheid weg”, zegt hij. “20 jaar geleden is de Vreemdelingenwet aangescherpt. Maar als volwassenen en kinderen tussen wal en schip vallen, dan moet je de mogelijkheid hebben om over het hart te strijken.” 

Volgens de ChristenUnie is het probleem juist dat de vreemdelingenwet te streng is. Daardoor ontstaan er schrijnende situaties van kinderen die vrijwel hun hele leven zijn opgegroeid in Nederland, maar alsnog worden weggestuurd.

Voorkomen dat de staatssecretaris moet handelen

Mocht je in de toekomst dingen anders willen gaan organiseren, dan is de ChristenUnie de eerste die zegt: ‘Kom praten’, zegt het Kamerlid. “We hebben ons best gedaan tijdens de formatie, maar dat is toen niet gelukt. Als je wil voorkomen dat de staatssecretaris heel veel zaken discretionair moet afhandelen, dat kan bijvoorbeeld door te kijken of het kinderpardon ruimhartiger zou moeten. Wat ons betreft is dat aan de hand.” 

De ChristenUnie krijgt steun van de andere coalitiepartijen CDA en D66. Die partijen vinden het ook geen goed plan om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris te schrappen.