‘Vertrouwen in de toekomst’ geldt wellicht voor de kabinetsleden, maar de verschillende achterbannen van de partijen zijn kritisch. In het NRC vandaag: 'Handtekening ChristenUnie hoort niet onder inhumaan regeerakkoord', en de jongerenafdeling van het CDA wil hoe dan ook de basisbeurs terug.

Over die ontevredenheid is kritisch ChristenUnie-lid Antonie Fountain te gast in Radio EenVandaag. Hij publiceerde een artikel in NRC Handelsblad. De jongerenafdeling van het CDA, het CDJA, wil de basisbeurs voor studenten terug. Voorzitter Lotte Schipper is duidelijk: de jongeren gaan op het congres in november een resolutie indienen om die basisbeurs alsnog in het regeerakkoord te krijgen.