We voelen ons nog altijd veilig in Nederland, maar het geweld in Frankrijk heeft wel een lichte invloed op ons veiligheidsgevoel. Zo verwachten er nu meer mensen een aanslag in Nederland dan vorig jaar. 

Dit blijkt uit onderzoek onder 16.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de ondervraagden geeft 87 procent aan zich over het algemeen veilig te voelen in ons land.  Een meerderheid (60 procent) voelt zich sinds de aanslag in Parijs nog net zo veilig als daarvoor. Een kwart (29%) voelt zich sindsdien iets minder veilig en 10 procent voelt zich veel minder veilig.

Helft verwacht aanslag in Nederland

De helft (54%) van de deelnemers verwacht dat er dit jaar een aanslag door radicale moslims gepleegd gaat worden in Nederland. Dit is hoger dan vorig jaar. In oktober 2014, kort na de eerste Nederlandse bombardementen op IS in Irak, was dit 43 procent.

In december 2014, toen IS minder in het nieuws was, was het lager: 31 procent. De angst voor een aanslag lijkt toe te nemen naarmate er meer nieuws is over terreurdaden door radicale moslims.

Veel deelnemers geven aan dat ze niet bang zijn om zelf slachtoffer van een aanslag te worden. Ze denken bijvoorbeeld dat hun woonplaats geen interessant doelwit is. Ook schrijven veel mensen dat je een aanslag toch niet kunt voorkomen en dat we ‘de angst niet moeten laten regeren’. 

Maatregelen mogen ten koste gaan van privacy

In het onderzoek werden een aantal maatregelen voorgelegd omjihadisme en radicalisering aan te pakken. Het plan van het kabinet om jihadgangers het Nederlanderschap af te pakken kan rekenen op brede steun (72%). Ook vindt driekwart (74%) het een goed plan om een Europees registratiesysteem van vliegtuigpassagiers op te zetten om verdachte passagiers beter te kunnen volgen. De bestrijding van het internationale terrorisme is zo belangrijk dat deze soms ten koste mag gaan van de privacy van burgers, vinden de meeste ondervraagden (73%).

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 16.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op maandag 12 en dinsdag 13 januari 2015. Op dinsdag verscheen een bericht in de media dat Amsterdam genoemd zou worden als doelwit voor terroristen. De uitslagen voor en na het het verschijnen van dit bericht verschillen niet significant van elkaar. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.

De software van de onderzoeken is van Vision Critical

In Radio EenVandaag spreken we met terrorismedeskundige Bibi van Ginkel en socioloog Peter Achterveld. Verslaggever Harm van Atteveld is in Amsterdam. Hoe veilig voelen mensen zich daar, nu de stad wordt genoemd als een doelwit voor terroristen? Luister hieronder de reportages terug: