Pleegzorg Nederland slaat alarm over de afname van het aantal pleeggezinnen. In 2016 daalde het aantal pleegouders met liefst vijftien procent. De instroom van nieuwe ouders was daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom.

De daling is pijnlijk omdat Pleegzorg Nederland, onderdeel van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, in 2015 juist een campagne was begonnen om in totaal 3500 nieuwe pleegouders te vinden. Maar afgelopen jaar werden slechts 2471 nieuwe gezinnen ingeschreven, terwijl er 2875 stopten. Volgens Pleegzorg Nederland wekte de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ wel meer belangstelling van potentiële pleegouders, maar haakten de meesten uiteindelijk toch af. Naar de oorzaken doet Pleegzorg Nederland nu onderzoek. 

Niet voldoende ondersteund

Veel pleegouders stoppen na korte tijd weer omdat ze niet voldoende worden ondersteund en zich niet serieus genomen voelen door de gezinsvoogden van Jeugdzorg Nederland zelf, bleek uit eerder onderzoek van de Universiteit Leiden. Ook is er sprake van veel verloop onder voogden. 

In EenVandaag een interview met bestuurslid Annet van Zon van Jeugdzorg Nederland en kinder- en jeugdpsycholoog Peter van den Bergh.