De brandweer gooit het roer om. Blussen kunnen ze al, maar het zou nog beter zijn als er geen branden meer zouden uitbreken. De toekomst moet brandvrij worden en wij moeten daarbij zelf helpen. Preventie is het woord. Een stad waar ze al jaren aan preventie doen is Amersfoort. Hier komen inspecteurs van de brandweer bij de mensen thuis om te kijken hoe ze hun huis tegen brand kunnen beschermen. En dit werkt wonderwel.

In het vandaag gepresenteerde toekomstplan van de brandweer staat dat brandweerlieden huizen en scholen langs gaan om burgers voor te lichten en te adviseren over brandveiligheid. Een groter gebruik van rookmelders en sprinklerinstallaties moet het gevolg zijn.

Brandweer richt zich op meer preventie