WEGENS RECHTEN KAN DIT ITEM NIET ONLINE WORDEN VERTOOND.Treurige gezichten in Lelystad waar gisteravond en vannacht een flinke brand woedde op de Bataviawerf. Het lukte de brandweer pas vanmorgen vroeg het vuur onder controle te krijgen. Bij de brand gingen de zeilmakerij, de blokkenmakerij en de werktuigenopslag van de werf in vlammen op. Voor veel mensen betekent de brand de vernietiging van jarenlang noeste arbeid. Zo is aan het vervaardigen van de authentieke zeilen van de Batavia zo'n tien jaar gewerkt. EenVandaag sprak in Lelystad met een betrokken zeilmaker en met andere medewerkers van de Bataviawerf.