Gemeente Laarbeek gaat een eigen bijdrage vragen aan ouders die jeugdzorg nodig hebben voor hun kind. Wethouder Joan Briels: "We zoeken te snel hulp."

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het kabinet maakt bekend dat de komende 3 jaar een miljard euro extra wordt uitgegeven aan jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Toch wordt de jeugdzorg veel te duur volgens de wethouder. Volgens hem is de vraag naar jeugdzorg sindsdien ook enorm gestegen. "Op een budget van 4 miljoen komen we ongeveer 1 miljoen tekort."

Lees ook

'Pech hoort erbij'

De wethouder vindt dat we in de spiegel moeten kijken wat betreft onze opgroeiende jeugd. Briels: "Iedere dag moet mooier, leuker, rijker, spannender. We willen steeds meer oplossingen voor steeds kleinere problemen."

Maar de samenleving voor onze kinderen blijkt iets minder maakbaar dan we denken. "Pech moet weg, lijkt men wel eens te denken. Ik gun niemand pech, maar dat hoort erbij."

Zorgvraag stijgt al jaren

Dat beeld bevestigt het Nederlandse Jeugdinstituut, het kennisplatform voor jeugdhulp. "10 jaar geleden maakte één op de veertien kinderen gebruik van jeugdzorg. Nu is dat één op de acht", zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut.

"We zien de vraag naar jeugdzorg al velen jaren stijgen. Soms wordt er terecht afgevraagd of iets nou bij jeugdzorg terecht moet komen of niet."

Appelmoes over de aardappelen

Renna Hiemonètos is jeugdzorgmedewerker in Alkmaar en vindt het plan van de Brabantse wethouder een slecht idee. Volgens Hiemonètos wordt nu de indruk gewekt dat ouders voor het minste of geringste naar jeugdzorg gaan.

"Kinderen hebben meer problemen. Ze worden meer onder druk gezet. Als gezinnen daar terechtkomen, gaat het echt niet over dat Pietje alleen maar appelmoes over zijn aardappelen wil."

Renna Hiemonètos werkt als jeugdzorgmedewerker in Alkmaar en voelt niets voor het plan van de wethouder.

Vrijwillige bijdrage

Het voorstel van wethouder Briels gaat overigens om een vrijwillige bijdrage. Briels: "Vragen staat vrij. We vragen ouders zelf naar vermogen een bijdragen leveren. Als je daar niet toe in staat bent, komt de zorg niet onder druk te staan."

Hij snapt dat dat misschien schuurt met de jeugdwet. "Maar laten we kijken hoe de we samenleving meer passend voor onze jeugd kunnen maken in plaats van onze jeugd aan te passen."