De inkt van de nieuwe woningplannen van het Kabinet-Rutte II is amper droog of er is al grote onrust over ontstaan. Woningcorporaties die tienduizenden studenten huisvesten vrezen dat ze failliet gaan als de nieuwe regels over de maximale huur die ze mogen vragen straks ook voor hen gaan gelden.

Verschillende bouwprojecten voor nieuwe studentenkamers zijn inmiddels stilgelegd. Studentenhuisvesters zeggen dat het niet meer rendabel is kamers te bouwen als de huur sterk moet dalen. Studentenvakbond LSVb vreest dat het toch al nijpende tekort aan studentenkamers verder zal oplopen.

Volgens de plannen in het regeerakkoord mag de huur van een woning straks niet hoger zijn dan 4,5% van de WOZ-waarde. Omdat de WOZ-waarde van veel studentencomplexen heel laag is, betekent dat in de praktijk dat de huur van veel studenten volgens de nieuwe regels fors zal dalen.

Dat klinkt gunstig voor de studenten. Maar als het niet langer rendabel is studenten kamers te verhuren zullen er geen nieuwe kamers meer worden bijgebouwd. Daardoor zal de kamernood enorm toenemen.

In EenVandaag luidt Jan Benschop van studentenhuisvester DUWO de noodklok. Ook horen we van de studentenvakbond.