Er is te weinig geld beschikbaar voor het bestrijden van planten die normaal gesproken niet groeien in Nederland. De Unie van Waterschappen moet jaarlijks twee miljoen euro extra uittrekken voor het vernietigen van deze zogenoemde invasieve exoten. Met name de waternavel en Japanse duizendknoop aarden tegenwoordig eenvoudig in Nederland. Door het warmere weer groeien de plantjes sneller met oeverwoekeringen en het dichtslibben van watertjes als gevolg. 

Menselijk handelen

Niet-inheemse planten komen meestal over de grens door menselijk handelen. Een veel genoemde oorzaak is de handel in aquariumplanten. Zo komt het voor dat sloten dichtgroeien nadat mensen een aquarium geleegd hebben. Een ogenschijnlijk kleine hoeveelheid groen kan dan het complete leven in het slootje overnemen. De Nederlandse waterschappen, verantwoordelijk voor het waterbeheer, kunnen met de huidige capaciteit de overwoekering maar amper tegengaan.

Muskusratten

Nederland heeft ook te maken met een toename van exotische dieren. Soms worden deze dieren bestreden. Zo wordt er jaarlijks 34 miljoen euro besteed aan de bestrijding van de muskusrat. Volgens de Unie van Waterschappen vormen deze dieren een bedreiging voor de stabiliteit van dijken. Bioloog Jelle Reumer zet zijn vraagtekens bij deze bestrijding: "Of een plant of dier een invasieve exoot wordt genoemd, is arbitrair. Je kunt je afvragen of de kosten van de bestrijding opweegt tegen de gewonnen veiligheid."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.