De burgemeester als crimefighter, die panden sluit als er aanwijzingen zijn voor criminele activiteiten. Wat betekent dat voor de burger die dat overkomt?