De onderwijsbonden en de koepel van basisschoolbesturen hebben vandaag hun handtekening onder het manifest van actiegroep ‘PO in actie’ gezet. 30 000 basisschooldocenten hebben zich in deze actiegroep verenigd en eisen een hoger loon en een lagere werkdruk. De docenten willen dat politieke partijen daar nu in de kabinetsformatie afspraken over maken. Als dat niet gebeurt zeggen ze te gaan staken.

‘PO (Primair Onderwijs) in actie’ heeft twee eisen geformuleerd: de salarisschalen in het basisonderwijs moeten even hoog worden als die in het voortgezet onderwijs en de werkdruk moet omlaag. Dat is volgens de docenten te realiseren door middel van kleinere klassen, meer onderwijsassistenten en minder administratief werk. Onderwijsbonden Aob, CNV, de PO-raad (de koepel van basisschoolbesturen) en de vereniging van schoolleiders hebben vandaag ook hun handtekening onder het manifest gezet.

PO-raad

Dat zelfs de PO-raad, de vertegenwoordiger  van de schoolbesturen het pleidooi voor meer loon voor hun werknemers steunt is opmerkelijk. Volgens een woordvoerder is het terecht dat de docenten zich boos maken. “Uiteindelijk verdienen basisschooldocenten een derde minder op de eindschaal dan docenten in het voortgezet onderwijs. Wij proberen het lerarensalaris al jaren aan te kaarten in Den Haag, maar men denkt: die basisschooldocenten doen het werk toch wel voor de kinderen.”

Formatie

De initiatiefnemers van ‘PO in actie’, willen het manifest nu graag overhandigen aan GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-leider Alexander Pechtold. Dat zijn de partijen die nu aan tafel zitten bij de formatie waarvan ze de meeste steun verwachten. D66 Laat aan EenVandaag weten niet te willen zeggen waar hun prioriteiten liggen tijdens de formatie. Wat GroenLinks betreft komt het onderwerp tijdens de formatie op tafel. De partij heeft in het verkiezingsprogramma staan dat het salaris van basisschoolleraren geleidelijk omhoog moet.

Volgens de initiatiefnemers van PO in Actie kiezen door de lage lonen te weinig studenten voor de Pabo. En dat is een probleem, want volgens demissionair minister van Onderwijs Jet Bussemaker heeft Nederland in 2025 naar verwachting een tekort van 10 000 basisschooldocenten. De lonen in het basisonderwijs zijn achtergebleven op de lonen in het voortgezet onderwijs, doordat basisschooldocenten steeds op de nullijn werden gezet in tijden van crisis.

Het manifest