Er worden vanaf aanstaande maandag 450 vrijwilligers getraind om asielzoekers Nederlandse les te gaan geven in asielzoekerscentra. Dit maakte minister Lodewijk Asscher bekend in EenVandaag.

Daarnaast komen er vanaf de zomer mobiele teams die de asielzoekerscentra langs gaan om vluchtelingen dan al te screenen op diploma’s en werkervaring.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een gespecialiseerd bureau gevraagd de taaltraining aan te bieden aan vrijwilligers. Vrijwilligers worden onder meer benaderd via de netwerken van bibliotheken en via de stichting ‘Het Begint met Taal.’

Haast

De vrijwilligers krijgen didactische tips en informatie over hoe er met de verschillende taalonderwijsmethodes gewerkt kan worden, en welke methodes voor welke taalniveaus geschikt zijn. “We hebben haast, we hebben er allemaal belang bij dat vluchtelingen goed integreren. Daarom willen we de wachttijd in asielzoekers centra gebruiken,” aldus minister Asscher in Een Vandaag.

Asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten krijgen geen Nederlandse les aangeboden van de overheid, omdat nog niet duidelijk is of de persoon ook echt in Nederland mag blijven. Daardoor kunnen asielzoekers alleen de taal leren als vrijwilligers hen dat aanbieden.

Screenen

Om de wachttijd in de azc’s ,die wel tot twee jaar kan duren, nog beter te benutten kondigde Asscher ook aan dat er mobiele teams komen om statushouders te screenen met de vragen: wat deed je in je thuisland, en waar ben je geschikt voor? “We willen niet een nieuw integratieprobleem creëren, en daarom is het van belang dat mensen snel de taal leren en snel aan het werk komen. Dat willen we zo bespoedigen,” aldus de minister.