Families die niet meer of net nog wel in procedure zijn worden uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel gezet. Ook in de vrieskou van de afgelopen weken. EenVandaag volgt de familie Mustapha. Ook zij zijn op straat gezet.

Door het wegsturen van asielzoekers uit de centra verdwijnen er veel in de illegaliteit. Zodra ze op straat staan is er geen controle meer waar ze heen verdwijnen.

Reactie van het Ministerie van Justitie:

Begin reactie:

'Op woensdag 17 februari heeft EenVandaag in de uitzending aandacht besteed aan de situatie van een Iraaks gezin dat uitgeprocedeerd was en op straat verbleef.

Staatssecretaris Albayrak van Justitie heeft in het interview aangegeven dat het vertrek voor het betreffende gezin naar Irak was geregeld en dat de vlucht al geboekt was. Op het moment dat het gezin zou worden overgebracht naar het Uitzetcentrum te Rotterdam bleken de kinderen onvindbaar. De uitzetting en de vlucht zijn daarop geannuleerd. De moeder is vervolgens zelf vertrokken uit het vertrekcentrum Ter Apel.

De Staatssecretaris heeft in het interview ook aangegeven dat dit gezin niet op straat hoeft te leven en dat als zij zich melden het vertrek naar Irak op korte termijn alsnog geregeld zal worden.

Helaas heeft EenVandaag ondanks deze informatie in de reportage de suggestie gewekt dat dit gezin door de Dienst Terugkeer en Vertrek op straat is gezet. Het Ministerie van Justitie neemt afstand van deze suggestie.'

Einde reactie.