Sinds donderdagavond 31 Maart bivakkeert een Afghaans gezin met vier kinderen in tenten voor het gemeentehuis in Winterswijk. Door de nieuwe Wet vreemdelingenzaken heeft de familie geen recht meer op opvang in Nederland.

De familie Abdul Karim ontvluchtte in 2002 Afghanistan vanwege de oorlog in het land. Vader, moeder en drie kinderen gingen naar Nederland. In het AZC (asielzoekerscentrum) in Winterswijk mocht de familie hun asielprocedure afwachten en werd hun vierde kind geboren.

Opnieuw asielaanvraag

De eerste aanvraag voor asiel in Nederland werd verworpen. Maar de advocaat, gespecialiseerd in asielaanvragen, bekeek op verzoek van de familie opnieuw het dossier van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) en constateerde dat er nogal wat steken waren laten vallen. Hij diende op basis van nieuwe feiten de aanvraag opnieuw in.

Geen rechten meer

Maar sinds de nieuwe Wet vreemdelingenzaken is ingegaan heeft de familie geen recht meer op opvang. Tevens is de familie niet verzekerd. Ondanks het feit dat de familie nog een legale status heeft, omdat zij nog in een tweede procedure zitten, mag de vader niet werken om geld voor opvang te verdienen.

Slapen in een tent

Familie Karim is het AZC in Winterswijk uitgezet, zij mochten daar niet meer verblijven. Daarna verbleven ze bij particulieren, maar voor een gezin met 4 kinderen is niet altijd plaats. De familie is nu genoodzaakt in tenten te verblijven, totdat zij weten of zij in Nederland mogen blijven of niet.

Maatregelen

De gemeente Winterswijk vindt de situatie moeilijk en heeft bij minister Verdonk aangedrongen op maatregelen. Maar de minister gaf gisteren al aan dat zij daar weinig voor voelt. Sterker nog, zij vindt dat hulporganisaties zoals kerken en particulieren haar beleid ondermijnen om de asielzoekers van opvang te blijven voorzien. Haar beleid is erop gericht dat asielzoekers zo snel mogelijk het land verlaten.