Een kwart van de artsen heeft wel eens behandelingen verricht onder druk van intimiderende patiënten. De intimidatie kost de gezondheidszorg miljoenen euro’s omdat artsen overgaan tot onnodig doorverwijzen en zinloze behandelingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de medische ledenorganisatie VvAA. EenVandaag spreekt over de intimidaties met Spoedeisende Hulp-arts Eef Reijners van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en met schrijver en arts Ivan Wolffers.

Van de ondervraagde huisartsen zegt bijna negentig procent dat ze wel eens te maken hebben gehad met verbaal geweld, een schreeuwende patiënt in de wachtkamer of een dreigtelefoontje. Zij worden op de voet gevolgd door verloskundigen (82%) en medisch specialisten (75%). De intimidaties zorgen ervoor dat ruim een vijfde van de artsen een patiënt toch doorverwijst naar een collega, een kwart heeft wel eens handelingen verricht of juist nagelaten als gevolg van intimidatie of de angst daarvoor. Dat gaat de gezondheidszorg veel geld kosten denkt ongeveer 75 procent van de eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners.

Aan het onderzoek van de VvAA deden naast 990 hulpverleners ook 500 zorgconsumenten mee. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten mondiger zijn geworden. Veel consumenten zoeken voor het bezoek aan de huisarts zelf informatie op internet over hun klachten en mogelijke behandelingen. Ruim tachtig procent zegt zelf te willen meebeslissen over de behandelmethoden, ouderen vaker dan jongeren. Bijna vier op de vijf consumenten voelt zich bij een zorgverlener vrij om te zeggen wat hij of zij denkt. Toch zegt 81 procent dat ze zich geen geval van intimidatie kunnen herinneren. Toch geeft meer dan de helft van de consumenten (55%) aan dat ze er wel eens bij een zorgprofessional op heeft aangedrongen te worden doorgestuurd naar een andere zorgprofessional.