Volgens de millenniumdoelstellingen van de VN zou honger en armoede in vijftien jaar moeten halveren. Maar de honger in de wereld groeit nog steeds. Directeur James Morris van het Wereld Voedsel Programma (WFP) waarschuwt tijdens zijn afscheidstournee de westerse landen. Hij bezoekt ook Nederland.

James Morris, directeur van het Wereld Voedsel Programma van de Verenigde Naties bedankt bedrijven in Nederland zoals TNT en Unilever, die zich belangeloos hebben ingezet voor het project. TNT stelt bijvoorbeeld ieder jaar vliegtuigen en helikopters ter beschikking voor voedseldroppings. Maar Morris komt vooral de noodklok luiden. Volgens doelen van het Wereld Voedsel Programma zou in 2015 uit de wereld moeten zijn. Volgend jaar is de officiële evaluatie. Maar de millenniumdoelstellingen dreigen bij lange na niet te worden gehaald.