Het in Nederland vrij te verkrijgen antibraakmiddel Domperidon kan hartfalen en hartritmestoornissen veroorzaken. Zeker vier sterfgevallen zijn de afgelopen jaren in verband gebracht met deze pil. 

Maar naar alle waarschijnlijk ligt het aantal doden hoger. Volgens hoogleraar Pharmacie Miriam Sturkenboom moet Domperidon uit de vrije handel en voortaan uitsluitend op doktersrecept te  krijgen zijn.    

Geneesmiddelen die domperidon bevatten worden opnieuw tegen het licht gehouden vanwege risico's op hartproblemen. De Europese, maar ook Belgische en de Nederlandse geneesmiddelenautoriteiten onderzoeken of het middel nog wel zonder recept verkrijgbaar moet zijn. Het Europees Geneesmiddelagentschap EMA gaat geneesmiddelen die domperidon bevatten herbeoordelen. Dit gebeurt vanwege bijwerkingen op het hart, waaronder hartritmestoornissen. Domperidon is in Nederland zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Onderzoek bijwerkingen Erasmus MC

Tot 2005 zijn tien gevallen bekend van Domperidon-gebruikers die aan een plotselinge hartstilstand bezweken, zegt onderzoeker Miriam Sturkenboom van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Als een gebruiker overlijdt, is de kans volgens haar 75 procent dat dit door het middel komt.

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving 191 klachten over het medicijn. Bij 13 meldingen werden mogelijke bijwerkingen op het hart gemeld, waarvan twee met dodelijke afloop. Bij één overleden patiënt was er al sprake van een al bestaand hartlijden. Het is naar het oordeel van Lareb niet uit te sluiten dat domperidon gebruikt is in verband met misselijkheid samenhangend met een niet herkend myocardinfarct. In totaal zijn er vier meldingen bij Lareb gedaan, waarbij een dodelijke afloop van de bijwerking gemeld werd. 

 

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert gebruikers die ongerust zijn contact op te nemen met hun arts of apotheker.

 

"Het CBG monitort de werkzaamheid en bijwerkingen van domperidon bevattende geneesmiddelen continu. Op basis van Europees onderzoek en eigen beoordeling is de bijsluiter aangescherpt en is het middel sinds 2008 alleen nog via de apotheek verkrijgbaar. De apotheker wordt geacht om bij het verstrekken van dit middel te vragen naar mogelijke extra risico’s bij de patiënt. Recent is op verzoek van de geneesmiddelenautoriteiten zelf een nieuw Europees onderzoek gestart om te kijken of alle eerder getroffen maatregelen voldoende zijn en of het nodig is om het receptplichtig te maken. Het CBG adviseert gebruikers die ongerust zijn contact te nemen met hun arts of apotheker."