Het eerste Nederlandse onderzoek naar huiselijk geweld in allochtone kringen is een feit. De studie “Huiselijke vrede” laat mannen, met verschillende afkomsten, aan het woord. Ze vertellen over hun gewelddadige gedrag jegens vrouw en kinderen. Waar komt dit uit voort? EénVandaag doet verslag.