Is carnaval de beste inburgeringscursus die een buitenlander kan krijgen? De Amerikaan John Block vindt van wel. Toen hij 17 jaar geleden naar Nederland kwam begreep hij niets van al die hossende mensen op onbegrijpelijke muziek.

Maar inmiddels heeft hij de smaak te pakken en bekleedt hij een hoge functie binnen zijn carnavalsvereniging.