De geheime dienst AIVD maakt zich vooral zorgen over jihadistische groeperingen die niet uitreizen naar IS-gebied om te gaan strijden in Syrië en Irak, maar juist hier in eigen land actief zijn.

Jihadisme, de dreiging van terroristische aanslagen, cyberaanvallen en toenemende instabiliteit aan de randen van Europa: de veiligheidsdienst AIVD draait overuren om in te spelen op alle dreigingen voor de staatsveiligheid.

De AIVD blijkt in een aantal gevallen aanslagen te hebben voorkomen, maakt de dienst bekend in het jaarverslag. Het gaat vooral om ophanden zijnde acties van jihadisten die zich in Nederland bevinden die zouden zijn gestopt in een vroeg stadium. 

Hierover schrijft de AIVD: "Tegelijk bleek in een aantal gevallen dat niet alleen terugkeerders, maar ook in Nederland verblijvende jihadisten die niet de intentie hebben om uit te reizen, een dreiging vormden. Ook hiernaar is intensief onderzoek gedaan. Zo heeft de AIVD in 2014 diverse onderzoeken verricht naar aanwijzingen voor aanslagdreigingen. Op basis daarvan zijn verschillende plannen voor het plegen van aanslagen onderkend en konden dreigingen door ingrijpen van de AIVD dan wel door mobilisatie van partners worden afgewend."

In Radio EenVandaag een uitgebreid gesprek met Rob Bertholee, hoofd van de Algemene inlichten en Veiligheidsdienst.