“Voor de panda en de tijger zet iedereen zich in, maar wie bekommert zich om onze eigen Nederlandse rassen die bedreigd zijn?” Dit vraagt Maurits Tepper zich af. Hij is houder van Groninger blaarkoppen, een middeleeuws koeienras waar er nog maar rond de 2000 van rondlopen. Doormiddel van een crowdfundactie willen Tepper en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) geld inzamelen om te voorkomen dat een groot aantal van deze toch al bedreigde populatie door nieuwe wetgeving naar de slacht moet.

Wat is er aan de hand?

Om de rundveestapel en daarmee de vervuilende mestuitstoot te verkleinen wordt er door de overheid aan boeren die dit jaar willen stoppen met hun veehouderij een gunstige financiële regeling geboden. Hun koeien worden dan geëxporteerd of geslacht. Dit geldt ook voor zeldzame koeienrassen zoals Groninger blaarkoppen en Lakenvelders. Eeuwig zonde vindt Geert Boink, voorzitter van de SZH. 

Als er boeren zijn die dit jaar willen stoppen met het houden van hun zeldzame rassen, wil de stichting proberen zelf deze dieren over te kopen. Probleem is dan dat, omdat de koeien in Nederland blijven, er een boete moet worden betaald door de boer die ze overneemt. Want uitbreiden van je veestapel mag dit jaar ook niet. Zo'n boete kan wel oplopen tot 75.000 euro. En daarom is er geld nodig. Bijvoorbeeld voor boer Tepper, die graag meehelpt om de 74 Groninger blaarkoppen van boerin Marloes Feitsma over te nemen.

EenVandaag gaat langs bij de 74 Groninger blaarkoppen van Marloes Feitsma en spreekt met boer Maurits Tepper over wat er nodig is om de koeien te behouden. Ook gaan we langs bij het genenlab van Sipke Joost Hiemstra. Hij beheert sperma van de zeldzame koeienrassen. Maar, zegt hij, die genenbank moet je zien als een laatste vangnet; er zou geen gebruik van gemaakt hoeven te worden als op een natuurlijke manier de populatie in stand kan worden gehouden. Voor een gezonde populatie zijn er 6000 dieren nodig. Van de Groninger blaarkop zijn er nog maar 2.100. Met dat aantal hebben ze de status ‘bedreigd’.

Polderpanda

Boink en zijn stichting SZH lanceren vandaag de website polderpanda.nl. De naam 'polderpanda' verwijst naar de typische zwarte vlekken rond de ogen van de Groninger blaarkop, waardoor de koe behoorlijk wat weg heeft van een panda. En hoewel de panda uit China komt, is daar veel meer aandacht voor. 

Het ministerie van Economische Zaken bekijkt op dit moment of de zeldzame rassen uitgezonderd kunnen worden van de reductiemaatregels. Mocht de uitkomst positief zijn zal het verzamelde geld breder worden ingezet voor behoud van levend erfgoed, aldus Boink.