Verzekeraar Achmea, die afgelopen zaterdag aankondigde onderzoek te doen naar het achteraf aanpassen van declaraties door GGZ-instelling Bouman uit Rotterdam, laat weten inmiddels ook onderzoek te doen bij de GGZ-instellingen Parnassia en Altrecht.  

Het onderzoek richt zich op de hoeveelheid patiënten die het stempel 'Bemoeizorg' hebben gekregen. Bij 'Bemoeizorg' gaat het om patiënten die op straat of in hun woonomgeving voor overlast zorgen en die door extra inspanning vanuit een GGZ-instelling, van straat of uit huis gehaald worden om behandeld te worden.

In 2012 maakte het ineens financieel uit of iemand het stempel 'Bemoeizorg' had of niet. In dat jaar gold namelijk een Eigen Bijdrage in de Geestelijke Gezondheidszorg van 200 euro per jaar en 140 euro per maand dat iemand opgenomen was. Er was echter een uitzondering, als iemand het stempel 'Bemoeizorg' had, dan verviel die eigen bijdrage. Verzekeraar Achmea kijkt naar een opvallende stijging van het aantal patiënten die onder 'Bemoeizorg' zouden vallen.

Achmea onderzoekt declaraties Bouman GGZ